Aanbod voor predikanten en kerkelijk werkers

  • Waarderend consult
  • Training Waarderend leiding geven
  • Waarderende intervisie
contact MET ANDERE OGEN waarderende gemeenteopbouw

waarderend consult

'Als professional in de kerk kun je zomaar even vast zitten. Met een eenmalig waarderend consult help ik je zelf te ontdekken hoe de inzet van je eigen gaven en talenten je verder helpen in de situatie.' Mijn naam is Theo Hettema. Ik ben theoloog en supervisor en help professionals in de kerk graag verder. Het eenmalig waarderend consult voor professionals kost € 125,-. Bel 0611041360 voor meer informatie.

Ttraining waarderend leidinggeven Nico Belo Theo Hettema van MET ANDERE OGEN waarderende gemeenteopbouw.

training waarderend leiding geven

Training waarderend leiding geven

Als predikant of kerkelijk werker geef je leiding. Hoe ervaar je dat leidinggeven? Kun je ermee uit de voeten kun je je talenten erin kwijt? Valt het je zwaar? Of wil je eigenlijk helemaal geen leiding geven, omdat toch iedereen gelijk is…?

Wat je leert
De training Waarderend Leidinggeven leert je met de methodiek van waarderende gemeenteopbouw te kijken naar jouw leidinggeven als predikant of kerkelijk werker.
Je leert MET ANDERE OGEN te kijken naar de situatie van de groep waaraan je leiding geeft en naar jezelf in je leidinggevende rol.
Niet vanuit het oplossen van problemen en het moeten tackelen van onwillige personen, maar door het methodisch kijken naar bloeifactoren en mogelijkheden.
De training geeft je nieuwe inzichten om te kunnen leiding geven. Je gaat eerder kansen en mogelijkheden te zien dan belemmeringen en onmogelijkheden.

Opzet
Er zijn drie bijeenkomsten, steeds van 10 tot 15 uur. De training vindt plaats in Amersfoort, in het Kruispunt, Terschellingkade 22 (vlakbij NS-station Amersfoort-Vathorst) op donderdag 30 maart, 20 april en 25 mei 2023. De training gaat door bij deelname van min. 9 personen. Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar theohettema@met-andere-ogen.nl. Doe dit voor 6 maart 2023!

Kosten, ec studiepunten en uitbreiding
In iedere bijeenkomst verken je theorie, oefen je met werkvormen en breng je je eigen ervaringen en casussen in.
Kosten: € 350,--. De training heeft een omvang van 2 ec studiepunten in de nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers (2 ec = 56 uur, inclusief 20 contacturen).
Het is mogelijk om de training uit te breiden met 1 ec met een jaar (online) groepssupervisie. Dat kost € 200,-- extra.
Na de training
@ kijk je anders naar de situatie in jouw gemeente: we gaan op zoek naar de kansen en mogelijkheden;
@ kijk je anders naar de groep waaraan je leiding geeft: kunnen we mensen in hun kracht zetten?
@ heb je beter zicht op de mogelijkheden en eigenheid van je eigen leiderschap;
@ ben je in staat mensen te motiveren voor veranderingen;
@ en kun je werken met consent-overleg.

Trainers
De training wordt gegeven door Nico Belo, voormalig hoofddocent CHE (Theologie), trainer en gemeentebegeleider, en Theo Hettema, theoloog, supervisor en docent gemeenteopbouw (VEG/PThU).

Wil je meer informatie?
Neem contact op met Nico Belo (06 575 83 212) of Theo Hettema (06 110 41 360) of stuur een mailtje naar theohettema@met-andere-ogen.nl.

 

Blog Bekijk ook de blog die Theo Hettema schreef over 'Leidinggeven in de kerk, een hondenbaan?'

WAARDERENDE INTERVISIE voor predikanten en pastores Theo Hettema Els Deenen

waarderende intervisie

Waarderende intervisie voor pastores
‘Leren aan elkaar’
dat is het doel van waarderende intervisie.
Samen met je collega’s onderzoek je een werksituatie
waarin je vastloopt
of waarvan je denkt:
daar zit meer in
dan er nu uitkomt!
De focus ligt daarbij niet op het probleem
maar op het zoeken van mogelijkheden voor de toekomst.

Waarderende intervisie
richt zich je op je kwaliteiten als pastor
en op de mogelijkheden van je werkomgeving
Je kijkt MET ANDERE OGEN naar de situatie
en naar jezelf.
Je blik gaat van probleem
naar uitdaging.
Dat geeft perspectief
en nieuwe energie!

Opzet
Met een vaste groep van 4-7 pastores
- predikanten en kerkelijk werkers –
kom je in een vaste regelmaat bij elkaar.
Elke bijeenkomst bespreken we twee werksituaties
van verschillende deelnemers.
Een ervaren intervisor begeleidt jullie de eerste bijeenkomsten
in het inoefenen van de waarderende werkwijze.
Daarna kan de groep zelfstandig aan het werk.
Tussentijds kun je altijd telefonisch of digitaal sparren!

Stapsgewijs:

  • verkennen we de situatie
  • onderzoeken we die op de kracht van de inbrenger en de mogelijkheden van de context
  • creëren we een wensbeeld
  • zoeken we naar veranderwegen
  • geven we de inbrenger concrete tips en suggesties om aan de slag te gaan

Na een jaar evalueren we de reeks
en spreken we af
of en hoe jullie verder gaan.

Wat zeggen predikanten over waarderende intervisie?

"Waarderende intervisie heeft me ontspanning in mijn werk gebracht!
De ontdekking dat je vanuit je kracht het beste in lastige situaties kunt blijven staan, heeft me erg geholpen. Geen energie steken in wat moeilijk te veranderen is in jezelf en anderen, maar beginnen bij wat je in huis hebt. Een positieve insteek.

Waarderende intervisie doet mij denken aan de meelpot en oliekruik van de weduwe van Sarefat.
Hoe je vanuit vertrouwen kunt blijven geven in je werk zonder op te raken.”
van ds. Meinske van Sandijk-van der Wal.

Klik op de foto en hoor wat ds. Astrid van Waard-Pieterse zegt over waarderende intervisie.

Klik op de foto en hoor wat ds. Betty Gras zegt over waarderende intervisie.

Klik op de foto en hoor wat ds. Georg Naber zegt over waarderende intervisie.

Reacties zijn gesloten.