Van zwerfstenen naar bouwstenen

Door Else Roza

 

Aan de coronacrisis lijkt een einde te komen.
Wat was de impact op je gemeente?
Wat zie je voor je als je aan de gemeente denkt?

Zie je vooral de harde kern, die overeind is gebleven en nog harder is gaan werken? Of heb je de vele dankbare mensen op je netvlies, die superblij zijn met de ontvangen steun en het meeleven vanuit de gemeente toen corona toesloeg in hun leven? Of denk je aan de creatievelingen, die juist in coronatijd nieuwe initiatieven hebben ontwikkeld en hun ding deden? Of vraag je vooral af hoe het toch is met de mensen, die je al lange tijd niet meer gezien hebt?

Bij een kerkelijke gemeente denk ik aan het beeld van levende stenen,
die samen het huis van de Heer vormen.

Op dit moment lijken veel stenen te zwerven....
Vind je ze terug?
Passen ze nog?
Worden ze weer levend?
Wat is ervoor nodig om er weer een geheel van te maken?
En vooral....waar begin je?

Waarderende gemeenteopbouw helpt door:

• mensen te vragen naar hun verlangen en waartoe zij zich als kerk geroepen weten (wat vinden we belangrijk?);
• waarderend te onderzoeken wat de gemeente in huis heeft om samen het huis van de Heer te bouwen (de stenen verzamelen en sorteren);
• samen de richting te bepalen waar je naar toe wilt als gemeente als geheel, of voor een onderdeel (een ontwerp maken);
• de werk- en gespreksvormen, die verbinding geven (het cement);
• mensen uit te nodigen hun verlangen te volgen (de stenen leven inblazen);
• samen te groeien in vertrouwen (het fundament versterken).

Ingewikkeld?
Nee.
In de kern draait het om luisteren naar elkaar en een ander (Ander) behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dan voelen mensen (en de Heer zelf) zich gekend en geliefd en ontstaat er verbinding en een bedding voor Gods Geest om te werken. De Geest die ons wakker roept en in beweging zet.

 

Drie voorbeelden

Wat luisteren gemeenten zoal tevoorschijn in de ontwerpen? Ik citeer wat gemeenten, waarbij ik betrokken was bij een waarderend gemeenteproces.

Voorbeeld 1.

'De Ontmoetingskerk is het kloppend hart in de wijk. Mensen komen en gaan voor laagdrempelige ontmoetingen, spiritualiteit of een mix hiervan. De activiteiten vormen met elkaar een soort mozaïek, waartussen mensen in alle vrijheid kunnen bewegen. Toch draagt elke ontmoeting het DNA van de Ontmoetingskerk: gastvrij, open, veilig, met aandacht voor een ieder.'

Voorbeeld 2.

'Ik zie jou en de gemeente groeien in eenheid en verbondenheid. Eensgezind onderweg gaan wij de uitdagingen van het kerkzijn en het leven in deze tijd aan. We kijken uit naar wat de Heer ons geeft in elkaar. We ervaren vrijheid, vergeving en genade in het dagelijks leven en vieren die in dankbaarheid.'

Voorbeeld 3.

'Beth-El betekent letterlijk huis van God. Als Bethelkerk stimuleren we 'huizen van God' door ontmoetingen te faciliteren met God en/of mensen, zowel binnen als buiten de kerk.

Waarom? De gemeente is meer dan een kerkgebouw. Wanneer iemand zich gezien weet en zich geliefd voelt, licht het koninkrijk van God even op. Waar oprechte liefde is, is God en waar God verschijnt, begint de lente.

De 'huizen van God', de ontmoetingsplaatsen verbinden en voeden we, zodat er hechte gemeenschappen ontstaan. We bouwen aan een krachtig netwerk van gemeenschappen binnen en buiten de kerk en werken zo mee aan het zichtbaar maken van het koninkrijk van God, in en rondom het centrum van ons dorp.'

Alle drie deze kerken hebben het verlangen om meer oog te hebben voor God en voor mensen.

De onderlinge verschillen in hun ontwerpen laten zien dat levende stenen zich op verschillende manieren kunnen verbinden om op eigen wijze voluit kerk te zijn.

 

De eerste mooie berichten zijn er, ondanks corona.

Weten waar je samen naar toe werkt, geeft richting aan de gemeente en stimuleert om aan de slag te gaan.

Zo groeit in de eerste kerk het enthousiasme over de lunchconcerten en de ontmoetingen die daarop volgen. Ook bouwen daar mensen aan een mobiel kapelletje, waarmee ze naar de mensen toe willen gaan. In de tweede kerk starten mensen een repaircafé op: anderen praktisch van dienst zijn en hen ontmoeten bij een kopje koffie, als ze hun kapotte spullen brengen en gerepareerde spullen ophalen. In de laatste kerk staan jonge gezinnen in de startblokken om de kerkdiensten eigentijds vorm te geven en zijn wederom alle vacatures voor de ambtsdragers vervuld.

Benieuwd naar wat er in jouw gemeente tevoorschijn komt aan verlangen, ideeën en enthousiasme als je gaat luisteren naar wat er leeft in de harten van mensen?

Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op: info@met-andere-ogen.nl  en vraag een gratis adviesgesprek aan.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.