Telefooncirkel, waardevol voor nu (Coronacrisis) en later

Telefooncirkel, waardevol voor nu.

Waarderende gemeenteopbouw laat je kijken naar wat wèl kan - ook in Coronatijden. Telefooncirkels helpen kerken om er te zijn voor mensen.
Want:

1. Zo blijven predikanten vrij voor crisispastoraat;
2. Een luisterend oor doet wonderen;
3. Ze helpen gemeenteleden om meer grip te krijgen op de situatie;
Tegelijkertijd investeer je in de kerk van morgen.

Hoe helpt een telefooncirkel mensen om meer grip te krijgen?
1. Een telefooncirkel schakelt mensen in. Mensen ervaren 'Ik kan wat doen', waardoor het gevoel van hulpeloosheid afneemt.
2. Gemeenteleden spreken minimaal twee mensen per dag, als de telefooncirkel elke dag draait. Spreek je vaste tijden af, dan geven die structuur aan de dag.
3. Een telefooncirkel maakt mensen onderdeel van een groep. Ze voelen zich verbonden en dat is heel waardevol, zelfs wezenlijk voor ons mens-zijn.

Opzet
Theo Hettema beschrijft diverse vormen van pastoraat die wel mogelijk zijn tijdens de Coronacrisis en ziet de telefooncirkel goed werken in een maaltijdgroep, een Bijbelkring of een gespreksgroep. Hij schrijft: 'Laat mensen elkaar bellen en spreek daar indien mogelijk een vast moment/dagdeel voor af. Daarvoor kunt u een telefoonboom maken: wie belt als eerste met wie, wie volgt daarna.' Vraag contactpersonen telefonisch te inventariseren wie in hun wijk mee willen doen.

Aanvullend op de telefooncirkel kunnen mensen in een aanvullende Whatsappgroep kleine berichtjes delen. Denk aan een oproepje of een bemoedigend woord.

Hoe zorg je dat de onderlinge verbondenheid groeit?
Als mensen elkaar spreken, gaat het niet vanzelf goed. Schrijf een instructie en vertel daarin hoe krachtig luisteren is, bijvoorbeeld: 'Pastoraat begint en eindigt met luisteren. Bereid je voor op het gesprek door je bewust open te stellen voor de ander. Als jij de ander belt, gaat het om de ander. Vraag hoe het is en wat hem of haar bezig houdt. En dan: luister. En luister. En luister dieper. Welke gevoelens hoor je door het verhaal heen? Benoem ze en ervaar hoe bijzonder en helpend dat is. Denk maar terug aan een situatie, waarin je je gehoord voelde. Wat deed de ander? Niks moeilijk gedoe, geen grootste dingen, gewoon er even zijn.'

Verrijking van de gesprekken
Als de telefooncirkel eenmaal goed loopt, is de tijd rijp voor verdieping. Een goede manier is om met elkaar de gezamenlijke bronnen aan te boren. Bijvoorbeeld, spreek af dat ieder voor zich de Psalmen leest of naar een Podcast luistert (bijvoorbeeld 'Bidden onderweg'). Spreek af dat de beller vraagt wat opviel in de tekst of misschien zelfs raakte. Of spreek af te vragen naar wat dankbaar maakt. Er ontstaat verbondenheid. Ook het gevoel van grip gaat groeien, want de bellers ervaren: 'Ik doe er toe'.

Hoe past dit in de kerk van morgen?
Gemeenteleden verlangen naar meer verbinding met God en met andere mensen, zo bemerken wij in ons werk. Het begrip 'netwerkkerk' popt geregeld op. Gemeenteleden dromen van huiskamergroepen, eetgroepen, wandelgroepjes, meditatiegroepen, groepen voor gezinnen, groepen met een moestuin in de wijk, een cursus, een koffie-uurtje, een gespreksgroep, die onderling verbonden zijn. Er valt wat te kiezen in de kerk.

Telefooncirkels passen goed in dit rijtje. Ze versterken de onderling band van een bestaande groep of vormen een eigen groep/cirkel. Allemaal zelfdraaiende cellen, die tegelijkertijd ook onderling verbonden zijn. Een netwerkkerk heeft veel te bieden: maatwerk, nabijheid en ze zet mensen in hun kracht.

De urgentie is er nu.
Werk aan onderlinge verbondenheid en aan de kerk van morgen.

27 maart 2020,
Else Roza

waarderende gemeenteopbouw werkt!
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.