Gratis E-Book

Er verschijnen veel boeken met prachtige vergezichten voor de kerken. Inspirerend, ze voeden ons verlangen om het roer om te gooien. Alleen…..de hamvraag is: hoe leid je je gemeente van A naar B?

Wil je gemeenteleden in beweging krijgen, dan is het belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijk verlangen. Waar lopen mensen warm voor? Wij laten ons verrassen door de vergezichten binnen een gemeente zelf, wanneer je het verlangen van gemeenteleden waarderend gaat onderzoeken.  Samen zet je stippen op de horizon. Het gezamenlijk verlangen is de motor van verandering.

In dit e-book lees je meer  over

  • hoe waarderende gemeenteopbouw concreet gewerkt heeft in gemeenten
  • wat de principes zijn die er achter schuil gaan
  • hoe er ‘als vanzelf’ ruimte ontstaat voor vernieuwing.

 

Met twee kerken één beroep uitbrengen: ‘De trein is weer gaan rijden…’

 

Westerkerk, PG Bergentheim

‘We hebben samen acht ijkpunten geformuleerd voor bestaande- en te ontwikkelen activiteiten’

 

PG Joure

Ook bestaande plannen kregen vaart.’

 

Bethelkerk, PG Barendrecht

Reacties zijn gesloten.