Gratis E-Book waarderende gemeenteopbouw

Er verschijnen veel boeken met prachtige vergezichten voor de kerken. Inspirerend, ze voeden ons verlangen om het roer om te gooien. Alleen…..de hamvraag is: hoe leid je je gemeente van A naar B?

Binnenkort starten we met gratis webinars, onder andere over  duurzaam verbinden en waarderende gemeenteopbouw. Handig als je al iets over de achtergronden en principes van waarderende gemeenteopbouw gelezen hebt. Als je ons E-book aanvraagt, ontvang je ook  onze nieuwsbrief. Hierin maken de we data van de webinars bekend. Ook kun je onze website in de gaten houden.

Wil je gemeenteleden in beweging krijgen, dan is het belangrijk om te werken vanuit een gezamenlijk verlangen. Waar lopen mensen warm voor? Wij laten ons verrassen door de vergezichten binnen een gemeente zelf, wanneer je het verlangen van gemeenteleden waarderend gaat onderzoeken.  Samen zet je stippen op de horizon. Het gezamenlijk verlangen is de motor van verandering.

In dit e-book lees je meer  over

  • hoe waarderende gemeenteopbouw concreet gewerkt heeft in gemeenten
  • wat de principes zijn die er achter schuil gaan
  • hoe er ‘als vanzelf’ ruimte ontstaat voor vernieuwing.

 

Met twee kerken één beroep uitbrengen: ‘De trein is weer gaan rijden…’

 

Westerkerk, PG Bergentheim

‘We hebben samen acht ijkpunten geformuleerd voor bestaande- en te ontwikkelen activiteiten’

 

PG Joure

Ook bestaande plannen kregen vaart.’

 

Bethelkerk, PG Barendrecht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.