Kennismaken

Verlangt u naar een sterke impuls in uw gemeente? Wilt u uw gemeente verder tot bloei laten komen? Laat u dan eens verrassen door 'waarderende gemeenteontwikkeling'. Een kerkenraadsavond, gemeenteavond of een kerkenraadsdag zijn mooie gelegenheden om kennis te maken. Smaakt de kennismaking naar meer, dan adviseren en begeleiden wij graag bij een langer beleidstraject of ontwikkelingsproces.

We hebben alvast drie programmavoorbeelden gemaakt (zie onder). Als u liever met een eigen thema aan de slag gaat, maken we een programma op maat voor u, zie hiervoor het rode kader onder.

Natuurlijk kunt u ook zelf komen kennis maken op onze kennismakingsdagen voor de leergemeenschap waarderende gemeenteontwikkeling. Hiervoor kunt u terecht op onze speciale website, zie http://www.leren-waarderen.nl/

Programma voor een kerkenraadsavond

startzondag waarderend onderzoek

Een proeverij waarderende gemeenteontwikkeling voor de kerkenraad.

In deze proeverij ontdekken kerkenraadsleden aan de hand van eigen voorbeelden waar de kracht van hun kerk precies in zit. Waar is beweging? Waar zie je als het ware Christus aan het werk? Hoe ziet de toekomst van de kerk eruit als het waardevolle alle aandacht gaat krijgen? Hoe werk je daar naartoe?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien hoe een waarderend actieonderzoek rondom een thema de gemeente een flinke stap verder helpt.

We geven informatie over de stappen en de principes van waarderend onderzoeken. Hoe werkt het, welke resultaten kun je verwachten en wat zijn de eerste stappen om te zetten?

Programma voor een gemeenteavond

vanuit de bron vernieuwing kerk 2025 back to basics vitalisering waarderende gemeenteopbouw

Een proeverij waarderende gemeenteontwikkeling voor de gemeente

Verhalenderwijs brengt de gemeente zichzelf in kaart. Waar komen we vandaan, waar staan we nu, en wat komt er op ons af? Gemeenteleden vertellen verhalen over geschiedenis, heden en delen verlangens voor de toekomst.Daarmee zetten we een eerste verkennende stap in een waarderend onderzoek.

Aan de hand van die eerste stap bekijken we: wat is ons gezamenlijk verlangen voor de toekomst? Welk thema is belangrijk om op te pakken, zodat ons verlangen ook echt een stap dichterbij komt?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we zien we hoe de gemeente stapsgewijs verder komt met het thema in een compleet waarderend actieonderzoek.

Programma voor een kerkenraadsdag

waarderende gemeenteopouw kennismaken kerkenraadsdag kerkenraadsavond gemeenteavond

Een kerkenraadsdag!

Op deze dag ervaren kerkenraadsleden de stappen van een waarderend actieonderzoek aan den lijve.

Een waarderend onderzoek rondom het thema 'Een betekenisvolle kerk' staat centraal. Kerkenraadsleden formuleren aan de hand van hun eigen ervaringen waarin de betekenis van hun kerk schuilt en schetsen op basis hiervan diverse toekomstbeelden.

Hoe kom je tot een breed gedragen toekomstbeeld dat mensen inspireert? Hoe kies je beleidskaders voor de toekomst? Aan de hand van een voorbeeld bespreken we een plan van aanpak en de achterliggende principes van waarderende gemeenteontwikkeling..

Ja, Ik ontvang graag meer informatie over de kerkenraadsavond

Ja, ik ontvang graag meer informatie over de gemeenteavond

Ja, ik ontvang graag meer informatie over een kerkenraadsdag

Reacties gesloten.