Waarderende aanpak

'Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw'. Een andere manier van kijken en doen...

Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient... '

Waarderende gemeenteontwikkeling kijkt vanuit een ander perspectief naar de kerk en heeft oog voor het waardevolle en het goede in de gemeenschap. Deelnemers zoeken in dialoog met andere gemeenteleden en God het goede dat er is. Zo komt DNA van iedere unieke geloofsgemeenschap aan het licht. De sterke kanten krijgen een vertaling naar concreet beleid. Er is ruimte voor iedereen die mee wil doen. Zo worden mensen van adressant participant en komt de gemeente tot leven. Bron: 'Goede Wijn. Waarderende gemeenteopbouw' van Jan Hendriks.

AANDACHT VOOR HET GOEDE
GESPREK ALS VOERTUIG VOOR VERANDERING
ERVARINGSVERHALEN ZIJN ESSENTIEEL

Het is een mooi principe om aandacht te hebben voor het vele goede wat we ontvangen hebben en daar dankbaar voor te zijn. Wat wij voor de werkelijkheid houden is niet de werkelijkheid, maar ons beeld van de werkelijkheid. Aandacht voor het goede helpt ons om naar de geloofsgemeenschap te kijken in een positief licht.

Niet de analyse van experts of het schrijven van nota’s, maar het gesprek is het belangrijkste middel voor verandering en vernieuwing. Het gesprek van allen met allen, want een ieder doet ertoe. Vooral het gesprek met mensen op de drempel is belangrijk (jongeren, randkerkelijken, mensen uit de wijk).

Door elkaar verhalen te vertellen komt kennis beschikbaar. Er is onderscheid tussen verstandelijke kennis (weten over) en ervaringskennis (bekend, vertrouwd zijn met). In de bijbel gaat het om de tweede soort kennis. Deze komt aan het licht in verhalen.

RUIMTE VOOR IEDEREEN
LEIDING ALS DIENST
VERTROUWEN

Individu en gemeenschap mogen er beiden zijn en hebben elkaar nodig. De Geest is uitgestort voor alle mensen, waardoor de hand niet tegen de voet kan zeggen: 'Ik heb je niet nodig'. Zo maak je mensen participant.

Spreek mensen niet toe, maar spreek met hen en help hen te ontwikkelen wat ze in huis hebben. Waarderende gemeenteontwikkeling werkt van onderaf en geeft goede werkvormen om het gesprek met de hele gemeenschap te structureren en te voeren.

Vertrouwen is fundamenteel voor waarderende gemeenteontwikkeling. Het is een positieve manier van zijn, van in de wereld staan. Vertrouwen in mensen en vertrouwen in God. Vertrouwen geeft het vermogen los te laten.

Bovenstaande kenmerken van 'Goede wijn' komen samen in vijf heldere stappen:

Goede wijn waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks

1. Verkennen

Kernthema bepalen. Welk thema helpt de gemeente een stap verder? Oefenen met de Wall of Wonder.

Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriksvertellen en verdiepen waarderende gemeenteopbouw

2. Vertellen

Welke goede voorbeelden kennen we? Wat maakt dat ze goed zijn? Vragen maken en bepalen aan wie je ze stelt.

Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks Kok Kampen verbeelden fase waarderende gemeenteopbouw

3. Verbeelden

Als je je sterke kanten volop inzet, hoe ziet de toekomst er dan uit? We visualiseren het toekomstbeeld.

Goede wijn. waardereden gemeenteopbouw van Jan Hendriksvernieuwen fase waarderende gemeenteopbouw

4. Vernieuwen

Als we naar die toekomst toe willen, wie en wat is er dan nodig aan organisatie? We maken concrete plannen.

Goede wijn. Waarderende gemeenteopbouw Jan Hendriks Kok Kampenverbinden waarderende gemeenteopbouw

5.Verwezenlijken

Enthousiast geworden gaan mensen aan de slag met de realisatie. Welke acties spreken we af?

Reacties zijn gesloten.