Diensten aan kerken

Gratis webinars over waarderende gemeenteopbouw

Data: 2 en 15 februari 2023
Je kunt je eenvoudig opgeven door een e-mail te sturen naar info@met-andere-ogen.nl  o.v.v. 'webinar waarderende gemeenteopbouw 2 of 15 februari 2023'

Aandacht geven aan het goede

Onze diensten aan kerken zijn gebaseerd op waarderende gemeenteopbouw: 'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient... '

Waarderende gemeenteontwikkeling kijkt vanuit waarderend perspectief naar de kerk en heeft oog voor het waardevolle en het goede in de gemeenschap.Je onderzoekt in dialoog met gemeenteleden en met God wat de gemeenschap in huis heeft om haar roeping gestalte te geven. Zo komt het DNA van iedere unieke geloofsgemeenschap aan het licht. De sterke kanten krijgen een vertaling naar concrete plannen. Er is ruimte voor iedereen die mee wil doen. Zo stimuleer je de betrokkenheid van gemeenteleden en komt de gemeente tot leven.

Wij ondersteunen kerken met (zie elders op deze pagina):

 • kerkenraadsdagen;
 • advies en begeleiding op maat;
 • onze leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw
 • Gratis e-book

Kerkenraadsdagen

Kerkenraadsdag ‘Ik zie jou!’
verbinden - oog voor God en mensen

Twee dagdelen aan de slag rondom het thema ‘Ik zie jou!’
over ontmoeten en verbinden na coronatijd.
Inspiratie opdoen
met de hele kerkenraad
als opmaat voor het nieuwe seizoen.
Wij begeleiden je
met onze vertrouwde aanpak van waarderende gemeenteopbouw.
Kijken MET ANDERE OGEN
Dat is ons handelsmerk.
Voortbouwend op de waardevolle ervaringen van de afgelopen tijd
maken we keuzes en plannen voor de toekomst.

Geïnteresseerd?
Vraag een digitaal voorgesprek aan
om het programma voor de dag in de steigers te zetten.
Wij werken het programma uit en begeleiden de bijeenkomst.
Het liefst tijdens een fysieke ontmoeting,
Maar als dat nog niet kan, tijdens twee digitale bijeenkomsten.
In een digitaal nagesprek bespreken we graag
of en hoe u hiermee verder kunt.

Wat bieden we nog meer?
Graag een kerkenraadsdag rondom een ander thema? Dat kan!
U kunt altijd zelf een thema aandragen.
Maar u kunt ook kiezen voor een van onze inspirerende deelthema’s. Vraag ons ernaar, ze hebben betrekking op:

 • ‘herkerken’
 • Leidinggeven vanuit verlangen en vertrouwen
 • Aandacht voor meer hemel op aarde
 • Talentgericht en toekomstbestendig gemeente-zijn
 • Samenwerken met anderen aan een prettig leefklimaat in de wijk
 • Kleurrijk vieren met de hele gemeente
 • Nieuwe vormen van aandacht en ontmoeting
 • Vruchtbaar omgaan met verscheidenheid
 • Het Evangelie leren ontvangen en doorgeven

Meer informatie

Neem voor meer informatie over thema's, inhoud, kosten, beschikbare data, contact op met Else Roza (06 48111162) of Bernhard Vosselman (06 17699583)

 

Maatwerk, begeleiding van een visie- en beleidstraject

MET ANDERE OGEN DIENSTEN AAN KERKEN waarderende gemeenteopbouw verschillende perspectieven in kaart brengen en vanuit verlangen en vertrouwen aan de slag gaan

Je wilt als kerkenraad de gemeente in beweging brengen en toekomstgericht beleid ontwikkelen en uitvoeren. Onze maatwerk begeleiding is daar vol op gericht.

Samen met andere gemeenteleden onderzoek je wat het gezamenlijke verlangen van de gemeente is en wat zij in al huis heeft om dat verlangen handen en voeten te geven. Vervolgens ontwikkel je met elkaar uitdagende toekomstbeelden en concrete stappen om die te realiseren. In ons E-book lees je meer over hoe dat in z'n werk gaat.

Ben je benieuwd wat dat kan inhouden voor jouw gemeente? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Wil je meer informatie over maatwerk?
Neem contact op met Else Roza (06 48111162) of Bernhard Vosselman (06 17699583)

Leergemeenschap: samen leren, samen doen!

waarderende gemeenteopbouw leergemeenschap 2018 verlangen en vertrouwen

In de leergemeenschap trainen we teams uit kerken om zelf een waarderend proces te begeleiden. Samen met andere lokale teams voeren ze stap voor stap een waarderend onderzoek uit in hun eigen geloofsgemeenschap.

Wat is de meerwaarde van de leergemeenschap (zie ook onze aparte website)?

 • Je haalt veranderkennis en -kunde in huis.
 • Je trekt met andere teams op en je leert van elkaar.
 • De leergemeenschap is bijzonder geschikt voor gemeenten die een algemeen beleidstraject willen vormgeven en
 • voor kerken die een samenwerking met andere kerken willen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan regionale samenwerking door dorpskerken van één kerkgenootschap of het samengaan of samenwerken met andere kerken in de wijk of de regio.

Wil je meer informatie over de leergemeenschap?
Neem contact op met Else Roza (06 48111162) of Bernhard Vosselman (06 17699583).

Reacties zijn gesloten.