Diensten aan kerken

Webinars

Wij bieden kennismakingswebinars aan met onze manier van werken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich opgeven met de aanmeldformuliertjes rechts.

duurzaam verbinden met waarderende gemeenteopbouw Een gratis webinar van MET ANDERE OGEN

WEBINAR DUURZAAM VERBINDEN

6 oktober en 11 november 20:00 - 21:15 uur

Coronatijd heeft invloed gehad op onze geloofsgemeenschappen en heeft een wissel getrokken op ambtsdragers en andere vrijwilligers. Nu even een adempauze en niet meteen doorhollen.

Met dit webinar willen we je helpen om waarderend terug te kijken en te onderzoeken wat 'Corona' gebracht heeft aan verbinding met elkaar, met God en met de buurt of wijk. Waar zag je iets van het Koninkrijk van God oplichten?

We laten je proeven hoe deze manier van werken verbindend werkt en hoe je met die informatie verder kunt, juist ook beleidsmatig. Relaties (met God, elkaar de wereld om ons heen) vormen immers een belangrijk fundament voor toekomstig kerk-zijn?

Ben je kerkenraadslid of vervul je een andere functie binnen de gemeente, dan kun je je opgeven met het aanmeldformulier (zie rechts). Er zijn geen kosten aan verbonden.

Gratis webinar MET ANDERE OGEN waarderende gemeenteopbouw

WEBINAR HOE VERDER ALS GELOOFSGEMEENSCHAP?

14 oktober en 18 november 20:00 - 21:15 uur

De afgelopen tijd heeft veel teweeggebracht. De maatregelen hebben vaste patronen doorbroken
Nu we weer wat meer kunnen, dringt de vraag zich aan of deze oude patronen ‘als vanzelf’ weer terugkomen.
Hoe kom je er achter wat er leeft in de gemeente, wat is er allemaal gebeurd, en vooral welke invloed het heeft op geloven en kerk-zijn?

In dit webinar proef je zelf aan een manier hoe je de eerste stappen kunt zetten.

Hoe vind je houvast en richting zodat je de goede stappen zet die jouw gemeente verder helpt?

Na het webinar kun je de werkwijze direct toepassen in je eigen gemeente.

Je kunt je voor de webinar opgeven via het aanmeldformuliertje rechts

Kerkenraadsdagen

Kerkenraadsdag ‘Ik zie jou!’
verbinden - oog voor God en mensen

Twee dagdelen aan de slag rondom het thema ‘Ik zie jou!’
over ontmoeten en verbinden na coronatijd.
Inspiratie opdoen
met de hele kerkenraad
als opmaat voor het nieuwe seizoen.
Wij begeleiden je
met onze vertrouwde aanpak van waarderende gemeenteopbouw.
Kijken MET ANDERE OGEN
Dat is ons handelsmerk.
Voortbouwend op de waardevolle ervaringen van de afgelopen tijd
maken we keuzes en plannen voor de toekomst.

Geïnteresseerd?
Vraag een digitaal voorgesprek aan
om het programma voor de dag in de steigers te zetten.
Wij werken het programma uit en begeleiden de bijeenkomst.
Het liefst tijdens een fysieke ontmoeting,
Maar als dat nog niet kan, tijdens twee digitale bijeenkomsten.
In een digitaal nagesprek bespreken we graag
of en hoe u hiermee verder kunt.

Wat bieden we nog meer?
Graag een kerkenraadsdag rondom een ander thema? Dat kan!
U kunt altijd zelf een thema aandragen.
Maar u kunt ook kiezen voor een van onze inspirerende deelthema’s. Vraag ons ernaar, ze hebben betrekking op:

 • ‘herkerken’
 • Leidinggeven vanuit verlangen en vertrouwen
 • Aandacht voor meer hemel op aarde
 • Talentgericht en toekomstbestendig gemeente-zijn
 • Samenwerken met anderen aan een prettig leefklimaat in de wijk
 • Kleurrijk vieren met de hele gemeente
 • Nieuwe vormen van aandacht en ontmoeting
 • Vruchtbaar omgaan met verscheidenheid
 • Het Evangelie leren ontvangen en doorgeven

Meer informatie

Neem voor meer informatie over thema's, inhoud, kosten, beschikbare data, contact op met Else Roza (06 48111162) of Bernhard Vosselman (06 17699583)

 

Aandacht geven aan het goede

'Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient... '

Waarderende gemeenteontwikkeling kijkt vanuit bovenstaand perspectief naar de kerk en heeft oog voor het waardevolle en het goede in de gemeenschap.Je onderzoekt in dialoog met gemeenteleden en met God wat de gemeenschap in huis heeft om haar roeping gestalte te geven. Zo komt het DNA van iedere unieke geloofsgemeenschap aan het licht. De sterke kanten krijgen een vertaling naar concrete plannen. Er is ruimte voor iedereen die mee wil doen. Zo stimuleer je de betrokkenheid van gemeenteleden en komt de gemeente tot leven.

Wij ondersteunen kerken met (zie elders op deze pagina):

 • gratis webinars;
 • kerkenraadsdagen;
 • advies en begeleiding op maat;
 • onze leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw
 • Gratis e-book

Maatwerk, begeleiding van een visie- en beleidstraject

MET ANDERE OGEN waarderende gemeenteopbouw verschillende perspectieven in kaart brengen en vanuit verlangen en vertrouwen aan de slag gaan

Je wilt als kerkenraad de gemeente in beweging brengen en toekomstgericht beleid ontwikkelen en uitvoeren. Onze maatwerk begeleiding is daar vol op gericht.

Samen met andere gemeenteleden onderzoek je wat het gezamenlijke verlangen van de gemeente is en wat zij in al huis heeft om dat verlangen handen en voeten te geven. Vervolgens ontwikkel je met elkaar uitdagende toekomstbeelden en concrete stappen om die te realiseren. In ons E-book lees je meer over hoe dat in z'n werk gaat.

Ben je benieuwd wat dat kan inhouden voor jouw gemeente? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Wil je meer informatie over maatwerk?
Neem contact op met Else Roza (06 48111162) of Bernhard Vosselman (06 17699583)

Leergemeenschap, samen leren hoe je een visie-en beleidstraject begeleidt in eigen gemeente

waarderende gemeenteopbouw leergemeenschap 2018 verlangen en vertrouwen

In de leergemeenschap trainen we teams uit kerken om zelf een waarderend proces te begeleiden. Samen met andere lokale teams voeren ze stap voor stap een waarderend onderzoek uit in hun eigen geloofsgemeenschap.

Wat is de meerwaarde van de leergemeenschap (zie ook onze aparte website)?

 • Je haalt veranderkennis en -kunde in huis.
 • Je trekt met andere teams op en je leert van elkaar.
 • De leergemeenschap is bijzonder geschikt voor gemeenten die een algemeen beleidstraject willen vormgeven en
 • voor kerken die een samenwerking met andere kerken willen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan regionale samenwerking door dorpskerken van één kerkgenootschap of het samengaan of samenwerken met andere kerken in de wijk of de regio.

Wil je meer informatie over de leergemeenschap?
Neem contact op met Else Roza (06 48111162) of Bernhard Vosselman (06 17699583).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.