Broedperiode

'Bestaan echt goede ideeën voor de kerk eigenlijk wel?', zo vroeg iemand ons.
'De ideeënbus blijft leeg,
ook als we de gemeente (of parochie) er nadrukkelijk naar vragen!'

Een verzuchting van kerkenraadsleden en leden van parochiebesturen, die open staan voor veranderingen in de kerk, maar geen mogelijkheden zien om een duurzame vernieuwing in gang te zetten.
'Natuurlijk komen er wel ideetjes binnen, maar 'het ei van Columbus'?
We hebben al zoveel geprobeerd!

Herken je
• de teleurstelling dat de goede ideeën uitblijven;
• dat al het vragen en nalopen van gemeenteleden niets oplevert.

Het verlangen is er, ook in de gemeente.
Nu het ei nog.
Het doet me denken aan lied 701 uit het Nieuwe Liedboek:

'Zij zit als een vogel, broedend op het water
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping
wachtend op het Woord totdat zij baren mag.'

Een prachtig lied over de Heilige Geest
met een beeld als een vogel die broedt.
Zij broedt op wat al aanwezig is
en met warmte en liefde tevoorschijn komt.

Hoe een gemeente tot goede ideeën komt.

A Wat wij doen
Kort gezegd helpen wij kerken met het ontwerpen van goede dialogen. De gesprekken zijn te verdelen in vijf fasen en hebben allemaal hun eigen doel.
1. In fase 1 formuleert de gemeente haar gezamenlijk verlangen;
2. in fase 2 analyseren gemeenteleden wat al in de gemeente aanwezig is om hun verlangen waar te maken;
3. in fase 3 dromen zij over wat er mogelijk is als zij de kracht van de gemeente gaan gebruiken;
4. in fase 4 denken zij na over wat er nodig is om de dromen te realiseren en
5. in fase 5 zetten zij de eerste stappen.

B Samen kom je verder
Bewust spreken we over 'de gemeente' en 'gemeenteleden'.
We willen de belofte die spreekt uit 'de gemeente als lichaam van Christus' optimaal benutten: samen kom je verder. In elke fase zijn er gemeenteleden, die goed uit de voeten kunnen met de vragen en opdrachten: in fase één de verhalenvertellers, dan de denkers, in fase drie gaan de dromers los, in fase vier de ontwerpers. De doeners staan te trappelen in fase vijf. Zo worden uiteenlopende gaven en talenten gefaseerd en goed gebruikt gedurende het proces. Met elkaar gaan ze door de vijf fasen heen.

C Wat je zoekt is er al
Elk gemeentelid heeft gaven en talenten ontvangen. Tijdens het proces komen ze tevoorschijn. Wat helpt daarbij?
1. Krachtige werkvormen. Heldere vragen maken duidelijk wat we van mensen verwachten. In de antwoorden hoor je de gaven en talenten van mensen doorklinken.
2. Waarderende dialogen vragen naar positieve ervaringen. Mensen worden enthousiast als ze elkaar goede voorbeelden gaan vertellen. De verhalen lijken dan vanzelf te komen. Anders dan in een gesprek of discussie over wat er mist in de gemeente roepen deze dialogen nieuwe mogelijkheden op.
3. Tijd en aandacht. Als mensen merken dat er tijd en aandacht voor hun verhaal is, komen ze op hun praatstoel. Als er echt naar hen geluisterd wordt, bloeien ze op. Dat biedt nieuwe perspectieven.

D Ruimte voor de Geest
Een bijbelverhaal, een lied, een kunstwerk, een gebed. Ze kunnen de gemeente dichter brengen bij hoe God zelf de gemeente bedoeld heeft. En dichter bij de wegen die hij wijst. We geloven dat als wij zoeken, Gods Geest ons verder helpt. Dat klinkt misschien vaag en zweverig, maar het kan gewoon een gedachte, een goed voorstel of idee zijn. In elke fase maken we ruimte voor de Geest.

 

Broedsel
Als een toekomstplan voor een gemeente of parochie makkelijk was, was dat allang bedacht en uitgevoerd. Nee, de situatie is complex. Maar niet hopeloos! Door alle fasen van een WGO-proces heen,
• broedt de gemeente als het ware op het gezamenlijk verlangen;
• onderzoekt zij wat zij in huis heeft om dat verlangen waar te maken;
• omschrijft zij het visioen dat bij haar past;
• bespreekt zij wat er voor nodig is om dat van de grond te krijgen
• en gaat aan de slag.
Gaven en talenten komen tevoorschijn, bouwen voort op wat er is en werken samen

Door de fasen heen wordt duidelijk welke richting de gemeente of parochie op wil en wat de eerste stappen zullen zijn. Het broedsel is goed, omdat het naadloos past (of aansluit) bij het DNA van de gemeente. Het broedsel is nog klein. Maar door er steeds aandacht aan te besteden, zal het gaan groeien.

We nemen graag eens met je door, of en hoe waarderende gemeenteopbouw in jouw gemeente zou kunnen werken. Je aanmelden voor een vrijblijvend gesprek voldoet. Dat kun je hier.

 

Else Roza

*Als we 'de gemeente' of 'gemeenteleden' noemen, bedoelen we ook 'de parochie' of 'parochianen'. Waarderende gemeenteopbouw is niet kerkgebonden.

Reacties zijn gesloten.