Agenda

Op deze pagina:

  • Download onze agenda met kerkenraadsdagen, webinars, maatwerk, waarderende intervisie.
  • PE punt halen bij de Dag van de kerkopbouw en ons vervolg aanbod

Download het PE programma rondom de Dag van de kerkopbouw.

 

Download hier de agendaflyer van MET ANDERE OGEN, zie onder

‘Maak van je komst naar de Dag voor de Kerkopbouw een PE-punt!’

In het programma van de Dag voor de Kerkopbouw zit een zekere mate van ‘dubbelheid’. Enerzijds volgen we het ‘standaard’-model van WGO, namelijk van verlangen, vertellen en onderzoeken op bloeifactoren. Maar er zit anderzijds ook een eigen individueel perspectief in deze dag, namelijk je eigen functioneren als het gaat om voorgaan in opbouw en ontwikkeling van je gemeente/parochie.

Het vervolg-PE programma heeft als doel om een waarderend opbouwtraject in eigen/een gemeente concreter en praktischer aan te leren. We maken dus een verdieping naar hoe jij als predikant, kerkelijk werker, pastor of pastoor zelf de methode kan hanteren om in eigen geloofsgemeenschap met deze werkwijze aan de slag te gaan.

Meer informatie over het programma en kosten, zie onder.

Reacties zijn gesloten.