Aanbod voor predikanten en kerkelijk werkers

WAARDERENDE INTERVISIE voor predikanten en pastores Theo Hettema Els Deenen

waarderende intervisie

waarderend leiding geven

Waarderende intervisie voor pastores
‘Leren aan elkaar’
dat is het doel van waarderende intervisie.
Samen met je collega’s onderzoek je een werksituatie
waarin je vastloopt
of waarvan je denkt:
daar zit meer in
dan er nu uitkomt!
De focus ligt daarbij niet op het probleem
maar op het zoeken van mogelijkheden voor de toekomst.

Waarderende intervisie
richt zich je op je kwaliteiten als pastor
en op de mogelijkheden van je werkomgeving
Je kijkt MET ANDERE OGEN naar de situatie
en naar jezelf.
Je blik gaat van probleem
naar uitdaging.
Dat geeft perspectief
en nieuwe energie!

Opzet
Met een vaste groep van 4-7 pastores
- predikanten en kerkelijk werkers –
kom je in een vaste regelmaat bij elkaar.
Elke bijeenkomst bespreken we twee werksituaties
van verschillende deelnemers.
Een ervaren intervisor begeleidt jullie de eerste bijeenkomsten
in het inoefenen van de waarderende werkwijze.
Daarna kan de groep zelfstandig aan het werk.
Tussentijds kun je altijd telefonisch of digitaal sparren!

Stapsgewijs:

 • verkennen we de situatie
 • onderzoeken we die op de kracht van de inbrenger en de mogelijkheden van de context
 • creëren we een wensbeeld
 • zoeken we naar veranderwegen
 • geven we de inbrenger concrete tips en suggesties om aan de slag te gaan

Na een jaar evalueren we de reeks
en spreken we af
of en hoe jullie verder gaan.

Training waarderend leiding geven

Als predikant of kerkelijk werker geef je leiding.
Of je het wilt of niet:
gemeenteleden verwachten het van je
op grond van je vakmanschap.
Hoe ervaar je dat leidinggeven?
Kun je ermee uit de voeten
kun je je talenten erin kwijt?
Valt het je zwaar?
Of houd je het idee van leiden alleen al van je af
omdat toch iedereen gelijk is?

De training Waarderend Leidinggeven
leert je MET ANDERE OGEN te kijken
naar de groep waaraan je leiding geeft
en naar jezelf in je leidinggevende rol.
Dat geeft je nieuw elan
en nieuwe tools
om leidend te zijn.

Opzet
Er zijn drie bijeenkomsten. De training in 2021 is vond plaats in Amersfoort. Tweede helft van 2022 bieden we de training opnieuw aan. Heb je belangstelling? Laat het ons alvast weten, dan kunnen we de data in overleg vaststellen. De training gaat door bij deelname van min. 6 personen.
Iedere bijeenkomst duurt van 10 tot 15 uur.

In iedere bijeenkomst
verken je enige theorie
oefen je met werkvormen
en breng je je eigen ervaringen en casussen in.

Kosten: € 290,--. De training heeft een omvang van 1,5 ects studiepunten nascholing voor predikanten.

Na de training

 • kijk je anders naar de mogelijkheden
 • van de groep waaraan je leiding geeft;
 • heb je beter zicht op de mogelijkheden
 • en eigenheid van je eigen leiderschap;
 • ben je in staat mensen te motiveren voor veranderingen
 • en kun je werken met consent-overleg.

De training wordt gegeven door Nico Belo,
voormalig hoofddocent CHE (Theologie),
trainer en gemeentebegeleider,
en Theo Hettema, theoloog,
supervisor en docent gemeenteopbouw.

Wil je meer informatie?
Neem contact op met Theo Hettema (06 110 41 360) of Els Deenen (06 22 738 215)

Wil je meer informatie?
Neem contact op met Nico Belo (06 575 83 212)
of Theo Hettema (06 110 41 360).

Wat zeggen predikanten over waarderende intervisie?

"Waarderende intervisie heeft me ontspanning in mijn werk gebracht!
De ontdekking dat je vanuit je kracht het beste in lastige situaties kunt blijven staan, heeft me erg geholpen. Geen energie steken in wat moeilijk te veranderen is in jezelf en anderen, maar beginnen bij wat je in huis hebt. Een positieve insteek.

Waarderende intervisie doet mij denken aan de meelpot en oliekruik van de weduwe van Sarefat.
Hoe je vanuit vertrouwen kunt blijven geven in je werk zonder op te raken.”
van ds. Meinske van Sandijk-van der Wal.

Klik op de foto en hoor wat ds. Astrid van Waard-Pieterse zegt over waarderende intervisie.

Klik op de foto en hoor wat ds. Betty Gras zegt over waarderende intervisie.

Klik op de foto en hoor wat ds. Georg Naber zegt over waarderende intervisie.

Reacties zijn gesloten.