Nieuws

Gedichtendag Kerk en poëzie 2018

In gesprek over gedichten van Joost Zwagerman met Jaap Goedegebuure

Joost Zwagerman baarde veel opzien met zijn laatste dichtbundel Wakend over God. De bundel verscheen vlak na zijn zelfgekozen dood in 2015. Alle gedichten gaan over geloofskwesties. Ze zijn een letterlijke ‘worsteling’ met God. Wie is Hij? Wat wil Hij? Waarom laat Hij zich zo vaak niet zien?

Literatuurcriticus Jaap Goedegebuure las de gedichten van Zwagerman op diens verzoek al voor ze verschenen. Hij kende Zwagerman goed, en had zich al in diens gedichten verdiept voor zijn eveneens in 2015 verschenen essaybundel Wit Licht: poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu. Daarin bespreekt hij werk van verschillende dichters vanuit de invalshoek van de mystiek, waaronder gedichten uit de bundel Roeshoofd hemelt (2004) van Joost Zwagerman.

Samen met Jaap Goedegebuure lezen we gedichten van Joost Zwagerman, en gaan we daarover met elkaar in gesprek.  

 

Datum en tijd           : maandag 16 april van 10.00 - 16.30 uur

Plaats                         : Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort

Kosten                        : € 80,00 per deelnemer, inclusief lunch

 

Organisatie en leiding: Els Deenen en Peter van de Peppel

Opgeven kan via de mail: peppel10@ziggo.nl en  elsdeenen@met-andere-ogen.nl

Een deelname van 12 personen is het minimum om deze dag door te kunnen laten gaan.

De Voorhof zoekt verbinding!

Goede Wijn, waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks verhalen vertellen verbinden
Een beetje onwennig druppelen de gemeenteleden de kerkzaal binnen. In plaats van de vertrouwde rijen staat de zaal nu in café-opstelling. Koffiekopjes rinkelen. Ze schuiven aan bij andere mensen dan anders en raken voorzichtig in gesprek. Zo begint de morgen met wat de gemeente verlangt: meer verbinding! De dienst is begonnen. “Laten we bidden”, zegt de dominee. Pats! Op dat moment valt er een kopje stuk op de stenen vloer. Even kijkt ze de kerkzaal in. En dan zegt ze: “Dat heb je als je een dienst houdt met de kopjes op tafel...maar ik zou tóch graag met u willen bidden, nu. Mag ik u voorgaan?”. Het wordt stil, en het gebed begint. En ik denk: toch mooi dat we ons gesprek met de Eeuwige niet laten verstoren door wat scherven! Na de lezing gaat de gemeente met elkaar in gesprek. Ze vertellen elkaar verhalen over verbinding, en waar ze die al hebben ervaren in de afgelopen tijd. Verbinding met elkaar, met God, met het dorp, verbinding juist in alle verscheidenheid... Het wordt een levendige boel. De jeugd maakt foto’s bij het thema, die via de beamer worden vertoond. De predikante houdt een korte overweging.
jeugd verbinding wijk waarderende gemeenteopbouw
De kinderen komen terug uit de nevendienst en maken een rondedansje voorin de kerk: ”We maken een kringetje...” De gemeente neemt die beweging over aan het eind van de dienst. Voor de zegen staan we hand in hand in een grote kring. Over verbinding gesproken! Na de dienst valt er veel na te praten. Breed gebarend staat een gemeentelid naast de voorzitster. “Het was een goed gesprek!”, zegt hij met stemverheffing, “maar ik wil álles weten! Ook wat er in de andere groepjes is gezegd! Dat is belangrijk! Zullen jullie alles bewaren? En krijgen wij dat dan ook?” Waarderende gemeenteopbouw genereert betrokkenheid. Waarvan akte! De gemeente keek die morgen met andere ogen naar zichzelf. En deed ontdekkingen.
verbindingWGO waarderende gemeenteopbouw jeugd
waarderende gemeenteopbouw jeugd verbinding

Heeft u vragen over het proces van waarderende gemeenteopbouw?

Reacties gesloten