Nieuws

De Voorhof zoekt verbinding!

Goede Wijn, waarderende gemeenteopbouw van Jan Hendriks verhalen vertellen verbinden
Een beetje onwennig druppelen de gemeenteleden de kerkzaal binnen. In plaats van de vertrouwde rijen staat de zaal nu in café-opstelling. Koffiekopjes rinkelen. Ze schuiven aan bij andere mensen dan anders en raken voorzichtig in gesprek. Zo begint de morgen met wat de gemeente verlangt: meer verbinding! De dienst is begonnen. “Laten we bidden”, zegt de dominee. Pats! Op dat moment valt er een kopje stuk op de stenen vloer. Even kijkt ze de kerkzaal in. En dan zegt ze: “Dat heb je als je een dienst houdt met de kopjes op tafel...maar ik zou tóch graag met u willen bidden, nu. Mag ik u voorgaan?”. Het wordt stil, en het gebed begint. En ik denk: toch mooi dat we ons gesprek met de Eeuwige niet laten verstoren door wat scherven! Na de lezing gaat de gemeente met elkaar in gesprek. Ze vertellen elkaar verhalen over verbinding, en waar ze die al hebben ervaren in de afgelopen tijd. Verbinding met elkaar, met God, met het dorp, verbinding juist in alle verscheidenheid... Het wordt een levendige boel. De jeugd maakt foto’s bij het thema, die via de beamer worden vertoond. De predikante houdt een korte overweging.
jeugd verbinding wijk waarderende gemeenteopbouw
De kinderen komen terug uit de nevendienst en maken een rondedansje voorin de kerk: ”We maken een kringetje...” De gemeente neemt die beweging over aan het eind van de dienst. Voor de zegen staan we hand in hand in een grote kring. Over verbinding gesproken! Na de dienst valt er veel na te praten. Breed gebarend staat een gemeentelid naast de voorzitster. “Het was een goed gesprek!”, zegt hij met stemverheffing, “maar ik wil álles weten! Ook wat er in de andere groepjes is gezegd! Dat is belangrijk! Zullen jullie alles bewaren? En krijgen wij dat dan ook?” Waarderende gemeenteopbouw genereert betrokkenheid. Waarvan akte! De gemeente keek die morgen met andere ogen naar zichzelf. En deed ontdekkingen.
verbindingWGO waarderende gemeenteopbouw jeugd
waarderende gemeenteopbouw jeugd verbinding
Heeft u vragen over het proces van waarderende gemeenteopbouw?

Reacties gesloten