Kennismaken

Verlangt u naar een sterke impuls in uw gemeente? Wilt u uw gemeente verder tot bloei laten komen? Laat u dan eens verrassen door 'waarderende gemeenteopbouw'. Een kerkenraadsavond, gemeenteavond of een kerkenraadsdag zijn mooie gelegenheden om kennis te maken. Smaakt de kennismaking naar meer, dan adviseren en begeleiden wij graag bij een langer beleidstraject of opbouwproces.

Programma voor een kerkenraadsavond

startzondag waarderend onderzoek
Kennismaken met WGO door het te doen! We maken met elkaar een ‘Wall of Wonder’ om te onderzoeken wat het verlangen van de gemeente is voor de komende periode. Of we gaan een rondje ‘schatgraven’ rondom een verlangen dat speelt. Wat hebben we in huis om daarmee aan de slag te gaan?
Aan de hand van een presentatie en een praktijkvoorbeeld vertellen we je iets over de stappen en de principes van waarderend onderzoeken. Hoe werkt het, en wat kun je ermee?
De mogelijkheden van WGO in de eigen geloofsgemeenschap. In een gesprek kijken we naar de mogelijkheden om in je eigen gemeente een traject van WGO op te zetten.
Of het nu gaat om een nieuwe toekomstvisie voor de hele gemeente, of om beleid op een deelterrein – alles is mogelijk.

Programma voor een gemeenteavond

vanuit de bron vernieuwing kerk 2025 back to basics vitalisering waarderende gemeenteopbouw
Of: Met een ‘Wall of Wonder’ maken we met elkaar het verhaal van de gemeente zichtbaar. Waar komen we vandaan, waar staan we nu, en wat komt er op ons af? Daarmee zetten we een eerste verkennende stap in een waarderend onderzoek.
Of: Met een rondje ‘schatgraven’ halen we positieve ervaringen op rondom een verlangen voor de toekomst. En we onderzoeken die verhalen op wat we in huis hebben om dat verlangen waar te maken. Zo kijken we ‘met andere ogen’ naar de gemeente. Wat kan er wél? Dat geeft perspectief!

Programma voor een kerkenraadsdag

waarderende gemeenteopouw kennismaken kerkenraadsdag kerkenraadsavond gemeenteavond
Aan de hand van een zelfgekozen thema maken we een programma op maat. We doorlopen een aantal stappen van een waarderend onderzoek, waar mee je:
• je richt op de kern van het gemeente-zijn
• een flinke stap verder komt met een thema dat voor jullie geloofsgemeenschap van belang is, of dat nu algemeen beleid of beleid op een deelgebied betreft
• aan den lijve ervaart wat WGO is en wat het met je doet
• geïnspireerd en met nieuw elan je weg vervolgt!
Ja, Ik ontvang graag meer informatie over de kerkenraadsavond
Ja, ik ontvang graag meer informatie over de gemeenteavond
Ja, ik ontvang graag meer informatie over een kerkenraadsdag

Reacties gesloten