Extra

In gesprek met Anne Vegter

Voor de jaarlijkse gedichtendag Kerk en Poëzie hebben we dit jaar Anne Vegter uitgenodigd. Anne Vegter is dichteres, proza-, toneel- en kinderboekenschrijfster. In Trouw werd ze getypeerd met de woorden ‘Vegter is dichter in hart en nieren, zij wil zichzelf met haar taalgebruik onophoudelijk blijven verrassen en geniet zichtbaar van merkwaardige wendingen of botsingen in het woordgebruik. De humor en de zinnelijkheid van haar werk maken het tot iets heel bijzonders, iets waar een grote bekoring van uitgaat.’ Ze was Dichter des Vaderlands en won diverse (poëzie)prijzen waaronder de Anna Blamanprijs en de Awater Poëzieprijs. Binnenkort verschijnt haar nieuwe gedichtenbundel Big data.
’s Morgens stemmen we af op haar poëzie, en ‘s middags komt zij zelf om met ons in gesprek te gaan over haar werk.

Datum en tijd : dinsdag 21 mei van 10.00 - 16.00 uur
Plaats : Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, Amersfoort
Kosten : € 80,00 per deelnemer, inclusief lunch

Organisatie en leiding: Els Deenen en Peter van de Peppel
Opgeven kan via de mail: peppel10@ziggo.nl en elsdeenen@met-andere-ogen.nl
Een deelname van 12 personen is het minimum om deze dag door te kunnen laten gaan.

Reacties gesloten.